GENEALOGIEFEES

Die FAK-Genealogielessenaar bied 'n Genealogiefees aan
 

Bemarking van genealogie as wetenskap en tydverdryf deur FAK Genealogie- & Familie-Erfenisfees.

Die 12de, maar eerste FAK GENEALOGIE- & FAMILIE-ERFENISFEES wat Saterdag 10.10.2020 

sou plaasvind, is weens die inperking van COVID-19 na Saterdag 10.04.2021 uitgestel.


Op Saterdag 10.10.2020 om 10:00 word ’n digitale aanbieding met tema “Kruger-familie uit ’n ander hoek – genetiese insigte m.b.t. die Kruger-familie” op digitale platforms gedoen.

Belangstellendes moet die datum vir April 2021 in dagboeke omkring. Dan kan hulle saam met familie en vriende kom kuier en hul vrae aan ’n verskeidenheid ervare verteenwoordigers stel. Die publiek geniet gratis toegang tot die fees (net Erfenisheffing vir toelating tot Voortrekkermonumentterrein is betaalbaar). Boeke, elektroniese boeke, eet- en drinkgoed sal te koop aangebied word. Kultuurdemonstrasies en genealogiese inligtingsessies vul die feesdag.

Doelstellings van die Fees

 

Die doelstellings van die fees was van die begin af tweeledig:

1. Om genealogie as wetenskap en erfenis aan die wyer publiek bekend te stel

2. Om ’n netwerkgeleentheid vir navorsers, familiebonde, genealogie-, erfenis-, kultuurverenigings, bewaringsinstansies en boekwinkels te skep, asook ’n geleentheid om hul genealogiese produkte en aktiwiteite bekend te stel.