top of page

FAK FAMILIE- EN ERFENISFEES

Die FAK-Genealogielessenaar en Genealogiefees

 

Die FAK Familie- & Erfenisfees in sameloop met die Voortrekkermonument Erfenisfees vind op

24 September 2024 op Erfenisdag plaas 

Doelstellings van die fees: Die bekendstelling van genealogie aan die wyer publiek en netwerkskakeling tussen belanghebbendes. Navrae, met bekende familieleidrade, kan na die fees gebring word waar 'n verskeidenheid, ervare uitstallers beskikbaar is om feesgangers by te staan.

Navrae oor toekomstige feeste kan gerig word aan Isabel Groesbeek by isabel@kultuurtuiste.org.za

 

Besoek gerus die FAK se Facebook-blad vir ’n fotobeeld van die vorige feeste, asook die FAK se digitale feesvideo’s tydens die Covid-19-inperking in 2020 en 2021 met temas oor die Kruger-familie en genetiese insigte, genealogie en die rekenaar, die Buys- en die Dreyer-familie, asook die Andrew Murray-familiebond.

bottom of page