top of page

IS JY 'N RETIEF?

Indien jy ’n nasaat van die Hugenote stamouers, François RETIF (1663-1721) & sy eggenote, Marie MOUY (1685-1758) OF moontlik ’n nasaat van sy suster Anne ROUSSEAU née RETIF is OF as jy daaroor wonder, moet jy hier lees!

Die RETIF/RETIEF-stamvader arriveer as seun van Jacques RETIF & Anne ROUBARDEAU en as ongetroude jongman, saam met sy jonger suster Anne, gedurende Mei 1688 per 'Bors(s)enburg', aan die Kaap.

Die broer en suster, net soos haar latere eggenoot, Pierre ROUSSEAU, was afkomstig van die dorpie Mer langs die Loirerivier in die destydse Franse provinsie Orleanais. François ontvang grond van die destydse goewerneur, Willem Adriaan van der Stel, en word so die eerste eienaar van die historiese plaas, 'La Paris' (1699), Wemmershoek.

François tree op 2.05.1700 in die huwelik met Marie MOUY, dogter van die wewenaar-stamvader, Pierre MOUY wat in Julie 1699 met sy twee dogters in die Kaap aangekom het.

Na sy huwelik was hy ook mettertyd die eienaar van 'De Hartebeeskraal', 'Wildepaardejacht', dist. Drakenstein, en 'De Patatskloof', Wamakersvallei (vandag Wellington).

Die Retief-stamouers was die ouers van vier dogters en vyf seuns waarvan ses nasate gehad het. Onder die nasate is o.a. die trekleier en hoofkommandant van die Voortrekkers, Piet(er) RETIEF (1780-1838), ’n kleinkind van die tweede seun, ook François RETIEF (geb. 1708) en Paul Johannes ROOS (1880-1948; Springbok-rugbykaptein en onderwyser/skoolhoof na wie Paul Roos Gimnasium vernoem is), as een van die nasate van die stamouers se jongste dogter, Magdalena/Madeleine RETIEF (1720-1817).

Bronne: NG Kerkregisters,  ‘Hugenotebloed in ons are’ deur JG le ROUX (Pretoria: RGN, 1988), Hugenote aan die Kaap deur Philippa van AARDT & Elaine RIDGE (g.p., HVSA, 2020)

 

Die FAK-Genealogielessenaar maak graag kontak met persone wat gebore of getroud RETIEF is OF ’n nasaat van een van hul kinders is (sluit dan ook ROUSSEAU/ROSSOUW-, HUGO-, MARAIS- & ROOS-vangenote in). 

Die betrokke-familie is al omvattend deur o.a. dr. Petrus Retief nagevors en deur die Hugenote Vereniging van SA vrygestel, maar het jy al betrokke geraak om jou persoonlike erfenis na te spoor, aan te teken en jul eie familiegeskiedenis te bewaar?
Weet jy uit watter van die kinders van die stamouers jy spruit en is jy moontlik ook ’n afstammeling van Piet(er) RETIEF?

Skakel met die FAK-Genealogielessenaar om jou met die projek by te staan en ook om seker te maak dat jul persoonlike erfenis nie verlore raak nie.

Word ’n FAK-vriend en dra ook sodoende by tot die bewaring van Afrikanerkultuurerfenis in die algemeen.

 

Jou deelname en betrokkenheid kan help dat soveel as moontlik familielede se familiedata so korrek en volledig as moontlik aangeteken en vir nageslagte bewaar word.

Voltooi asseblief die onderstaande vorm sodat ons jou inligting kan bewaar. Deur die onderstaande vorm te voltooi gee jy ook vir die FAK toestemming om jou te kontak.

Wat is jou besonderhede?

Baie dankie vir jou moeite!

bottom of page